top
Voor tijdelijke opvang van jonge moeders en begeleiding van de vaders, die ervoor kiezen het kindje (samen) te houden.

 | 


ANBI
- algemeen nut beogende instelling -
Stichting Choice 4 Life is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Choice 4 Life zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Deze voorwaarden zijn voor ons niet anders dan anders, maar afhankelijk van uw situatie. Informeer daarover bij uw belastingadviseur, of neem contact op met ons.

Verantwoording
Stichting Choice 4 Life, ook wel aangeduid als stichting C4L. Opgericht op 5 juli 2012.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland d.d. 6 juli 2012 onder nummer 55641881.

RSIN: 851798640.

SBI code 879011: Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie, voor het bieden van verantwoorde zorg.

Directeur-bestuurders:
P. van Dijk
M. van Dijk - van der Valk

Correspondentie gegevens:
Stichting Choice 4 Life
Postbus 437
6710 BK Ede

FinanciŽle verantwoording
In 2014 heeft de stichting gewerkt met de vrijwillige inzet van bestuur, toezichthouders en begeleiders voor de realisatie van de doelstellingen.

Activiteiten zijn uitgevoerd tegen een, voor de gastgezinnen, kostendekkende declaratiestructuur.

Verkorte cijfers 2017 Balans
Verkorte cijfers 2017 Baten en lasten
Verkorte cijfers 2018 Balans
Verkorte cijfers 2018 Baten en lasten

Inhoudelijke verantwoording
De jaarverslagen geven een beeld van de uitgevoerde activiteiten. Een jaarverslag begint met de opstelling van de visie en de missie van de stichting.

Jaarverslag 2013 web publicatie
Jaarverslag 2014 web publicatie

Meerjaren beleid
De stichting C4L is in de periode van 2010-2012 met beleid ontwikkeld en stapsgewijs gerealiseerd. Deze stappen komen terug in het meerjarenbeleid van 2012-2015. In 2015 wordt een nieuw meerjarenbeleid opgesteld, op basis van voortschrijdend inzicht en bestuurlijke evaluatie. Op basis van voortgangsbesprekingen is bij aanvang 2014 een aantal uitgangspunten geformuleerd met doelstellingen op de middellange termijn.

Beleidsverbeteringen 2014

Word nķ sponsor

Onze visie op goede en betaalbare zorg voor jongeren is erop gebaseerd dat de gastgezinnen niet van hun inkomen afhankelijk zijn van de zorg aan jongeren. Door een eigen basisinkomen te verwerven uit werk, ontstaat er in de basis een onafhankelijkheid qua financiŽn. Hierdoor is er de nodige vrijheid om op de juiste manier te komen tot een plaatsing (we vullen uiteindelijk geen bedden).

Jong moeder worden, is echter niet altijd een reden om een indicatie te krijgen voor (opvoed)ondersteuning of opvang. Een belangrijk deel van de geboden opvang wordt dan ook uit giften betaald of als dienst in natura, pro deo, geleverd.

Wij geven u graag de gelegenheid om met ons werk verbonden te zijn door een financiŽle gift of door inzet van uw professie. Als particulier, geloofsgemeenschap, bedrijf of instelling. We zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Choice 4 Life zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.


Alle rechten voorbehouden © 2020 Choice 4 Life  |